Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls som vanligt på Hellidens folkhögskola. 21 medlemmar var närvarande. Vi hade besök av Länsförbundets ordförande Ulla Kjellander som fick leda förhandlingarna. Valen avlöpte snabbt tack vare att valberedningen hade gjort ett gott arbete. Årsmötet beslutade att anta nya stadgar. De följer riksföreningens mall förutom att vi i § 7 har tagit bort […]

Läs mer