Årsmöte 2018

BIOLOGISK MÅNGFALD OCH VINDKRAFT  I Naturskyddsföreningen i Tidaholm, har ytterligare ett årsmöte lagts till handlingarna. Ett trettiotal medlemmar hade hittat upp till Hellidens slott. Det blev livliga diskussioner om mångfald, vindkraft, skog och natur. Till att leda årsmötes förhandlingar valdes Lennart Axelsson. Valen gick fort. Johan Elmquist avtackades efter ett år i styrelsen. Ingvor Sjögren […]

Läs mer