Inventering i Lammevad

Söndagen den 1 juli gjordes den årliga inventeringen av orkidéer. Tyvärr så har våren och den tidiga sommaren påverkat blomningen så årets resultat ser mycket annorlunda ut: Vaxnycklar 57 st. blommande, många överblommade och svåra att identifiera. Ängsnycklar 15 st. Flugblomster 87 st. Vi var bara tre som inventerade så därför kan resultatet bli därefter.

Läs mer