Nästa aktivitet:
Familjedag i Stadsparken
den 25 augusti kl. 10.00

 

Årets inventering i Lammevadskärret
Se resultatet på nästa sida.

Följ med på våra utflykter och vandringar!
Se progammet

 

Se unde fliken program 2024

 

 


Foto: Bengt-Åke Öhgren

Nu är våtmarken i Kyrkemo klar!
Fågelholkar är uppsatta och nu väntar vi på att naturen
skall etablera sig själv (med lite hjälp)
Arbetet med att göra området besöksvänligt fortgår

Våtmark Kyrkemo[53]