Välkommen till Tidaholms Naturskyddsförening

Vi är en lokal krets av Naturskyddsföreningen i Sverige.
Vår uppgift är att väcka intresse för naturen och att värna den lokala naturen.
På de här sidorna kan ni ta del av våra aktiviteter, utflyktsmål och vårt program.
Program till trivselkvällen den 15 november klart! 
Torbjörn Skogedal, känd fotograf och författare, kommer.