Smultronställen

I vår kommun finns det en hel del fantastiska naturmiljöer. För dessa ”smultronställen” är det viktigt att vi har uppsikt på och besöker regelbundet.
Om vi kan hjälpas åt att ha uppsikt på dessa miljöer så att den kan bevaras för framtiden och för att säkra den biologisk mångfalden. Det är mycket viktigt att kommande generationer kan få ta del av detta även i framtiden.

 

Ettaks strömmar

En del av Tidan. Här har det funnits flodpärlmusslor. Tveksamt om de finns kvar.

Ettaks strömmar

Grimmestorpsskogen

Ett undebart litet resevat söder om Tidaholm.

Grimmestorps naturresevat

Vita mossen

Strax söder om Källefalls fiskodling ligger detta reservat på 17 ha och som bildades 2010.

Vita mossen

Aplagårdsskogen

Ett ganska nytt reservat i Velinga.

Aplagårdssskogen

Hadängs lövskog

Ett fantastiskt naturreservat lite svårt att besöka, kanske.

Hadängs lövskog

Lammevadskärret

Ett orkiiéedekärr som förr heter Prästegårdskärret.

Lammevadskärret

Gunniltorp

Ett jättefint område med pilgrimsled och rastplats för att skåda allt vackert.

Gunniltorp

Sjöamad (Djupasjön)

Nytt och intressant område för bl.a vaxnycklar

Sjöamad

Hyltan

Hyltans naturreservat ligger på Hökensås i Tidaholms kommun. Landskapet är kuperat med åsar, kullar och sjöar av vilka Hyltesjön och Vitsjön utgör de största.

Hyltans naturreservat

Baremosse

Baremosse är ett naturreservat i Habo, Tidaholms och Mullsjö kommuner.

Baremosse naturreservat

Lena borg naturreservat

Vårt senaste tillkommande naturreservat. Beläget ovanför Kungslena samhälle och kyrka.

Ekedalens naturreservat

I huvudsak ett reservat bestående av en vacker bokskog och rester av gamal kalkbrytning. Området är också rikt på tidiga vårblommor och ett rikt fågelliv.

Gorsans naturreservat

Gorsan som våtmarken kallas, är en av landets märkligaste källkärr med höga botaniska, hydrologiska och geovetenskapliga värden. Den ligger söder om Valstad i Tidaholms kommun.
Här upptäckte på 1950-talet botanisten och prosten Lennart Fridén myrbräcka och sumparv. Ganska ovanliga växter för denna plats

Brokvarns naturreservat

Brokvarn består av några markerade kullar. Kullarna skapades under inlandsisens avsmältning, när vattenmassorna drog med sig stora mängder grus, slam och stenar. De mjuka kullarna ger landskapet ett vackert och vänligt utseende.
Idag betas naturreservatet och vegetationen är torrängsartad. Här växer exempelvis prästkrage, ängsvädd, blåklocka, gulmåra, gråfibbla, gullklöver, brudbröd och backsippa.