Smultronställen

I vår kommun finns det en hel del fantastiska naturmiljöer. För dessa ”smultronställen” är det viktigt att vi har uppsikt på och besöker regelbundet.
Om vi kan hjälpas åt att besöka och kontrollera denna miljö så att den kan bevaras för framtiden och för att säkra den biologisk mångfalden. Det är mycket viktigt att kommande generationer kan få ta del av detta.