Om oss.

Tidaholms Naturskyddsförening är en lokal krets av Naturskyddsföreningen i Sverige. Vi tillhör Skaraborgs länsförbund som är en del i Västra Götalands samlade länsförbund.
Vi strävar efter att ha vandringar, utflykter till olika naturtyper och ha cirklar om vår natur.

Liksom andra föreningar så är medelåldern ganska hög i vår förening. Därför har vi som mål att kunna delge yngre människor förståelse och kunskap om vår närnatur så att vi på sikt kan få in yngre människor i vår förening.
Vi strävar också efter att samarbeta med grannkommunernas kretsar.
Naturen och den biologiska mångfalden är viktig för oss alla.

.älggräs