Styrelsen

Styrelsen  2024 för Tidaholms naturskyddsförening:

Ordförande: Vakant
Vice ordförande: Vakant
Sekreterare: Björn Pettersson.
bjornpetter1@outlook.com. Tel: 070 544 20 61
Vice sekreterare: Nina Ramsauer
nina.ramsauer@hotmail.se Tel: 073 06 55 924
Kassör: Per-Anders Elmquist.
eperanders@gmail.com. Tel: 070 871 16 67
Ledamot: Leine Gåvertsson
leineg@live.se. Tel: 076 823 37 38
Ledamot: Ulla Holm.
furubacken1945@gmail.com. Tel: 072 334 24 92
Ledamot: Lembit Hendriksson.
lembit.hendriksson@gmail.com. Tel: 072 019 43 72
Suppleant: Astrid Topsom.