Styrelsen

Styrelsen  2019 för Tidaholms naturskyddsförening:

Ordförande: Vakant
Vice ordförande: Björn Pettersson.
bjorn.050242061@telia.com. Tel: 070 544 20 61.
Sekreterare: Inga Kämpe.
ingakampe4@gmail.com. Tel: 070 716 43 74
Vice sekreterare: Ingvor Sjögren
bengt.sjogren47@gmail.com. Tel: 0502-717 02
Kassör: Per-Anders Elmquist.
eperanders@gmail.com. Tel: 070 871 16 67.
Ledamot: Lembit Hendriksson.
lembit.hendriksson@gmail.com. Tel: 072 019 43 72
Ledamot: Ulla Holm.
furubacken1945@gmail.com. Tel: 072 334 24 92
Suppleant: Arne Axelsson.
Tel: 070 561 24 26
Suppleant: Else-Britt Brandqvist
elsebritt.brandqvist@tele2.se. Tel: 070 321 31 56