Styrelsen

Styrelsen  2017 för Tidaholms naturskyddsförening:

Ordförande: Vakant
Vice ordförande: Björn Pettersson.
bjorn.050242061@telia.com. Tel: 070 54 42 061.
Sekreterare: Else-Britt Brandqvist.
elsebritt.brandqvist@tele2.se. Tel: 070 32 13 156.
Kassör: Per-Anders Elmquist.
eperanders@gmail.com. Tel: 070 87 11 66 77.
Ledamot: Lembit Hendriksson.
lembit.hendriksson@gmail.com. Tel: 072 019 43 72
Ledamot: Inga Kämpe.
ingakampe4@gmail.com. Tel: 070 716 43 74
Ledamot: Ulla Holm.
u_holm@spray.se. Tel: 072 334 24 92
Suppleant: Arne Axelsson.
Tel: 070 561 24 26
Suppleant: Johan Elmquist .
Tel: 073 82 63 577 .