Styrelsen

Styrelsen  2017 för Tidaholms naturskyddsförening:

Ordförande: Vakant
Vice ordförande: Björn Pettersson.
bjorn.050242061@telia.com. Tel: 070 54 42 061.
Sekreterare: Else-Britt Brandqvist.
elsebritt.brandqvist@tele2.se. Tel: 070 32 13 156.
Kassör: Per-Anders Elmquist.
eperanders@gmail.com. Tel: 070 87 11 66 77.
Ledamot: Lembit Hendriksson.
Tel: 0502-134 73.
Ledamot: Inga Kämpe.
myran124@spray.se. Tel: 0502-155 43
Ledamot: Ulla Holm.
u_holm@spray.se. Tel: 0502-424 92.
Suppleant: Arne Axelsson.
Tel: 0502-124 26.
Suppleant: Johan Elmquist .
Tel: 073 82 63 577 .