Program 2024

Utflykter och aktiviteter 2024. 
Fredag den 22 mars kl.19:00
ÅRSMÖTE i Disponetvillanvillan
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Kent Andersson från Skövde visar bilder och berättar om Uganda.
Vi bjuder på kaffe och fralla.

Onsdag den 3 april kl.18:00
Föreläsning och information av ARV, Aktion Rädda Vättern.
Alla välkomna till en givande kväll med information om tillståndet
och hoten mot Vättern, vårt största dricksvattenmagasin.

Lördag den 13 april kl.09:30
Gerums ängar. Slyröjning för den Smalbladiga lungörten.
Ansvarig: Per-Anders Elmqvist. Tel:070 871 16 67.

Tisdag den 23 april kl.18:00
Besök på Tidaholms sopstation (Siggestorp).
Ansvarig: Lembit Hendriksson: Tel.072 019 43 72.

Tisdag den 7 maj kl.18:00
Vi besöker Borgundaberget. Förhoppningsvis ser vi blåsippor.
Ansvarig: Ulla Holm. Tel:072 334 24 92.

Fredag den 17 maj kl.18.00
Hornborgasjön. Sedvanlig fågelskådning med medhavd fika.
Ansvarig: Per-Anders Elmqvist. Tel:070 871 16 67.

Torsdag den 6 juni kl. 10.00 till 14.00
Nationaldagsfirande i Bruksvilleparken

Tisdag den 11 juni kl.18:00
Kyrkemo. Vi besöker Öhgrens våtmark för att se utvecklingen.
Ansvarig: Ulla Holm. Tel:072 334 24 92.

Måndag den 24 juni kl.18:00
Inventering i Lammevadskärret.
Ansvarig: Per-Anders Elmqvist. Tel:070 871 16 67.

INSTÄLLT!!! Lördag den 13 juli kl.13:00
Fjärilsutflykt med Sofia Berg. Vi åker gemensamt till Hökaberg, Skövde NF:s egen lantgård.
Ansvarig: Björn Pettersson. Tel:070 544 20 61.

Söndag den 25 augusti kl.10:00
Familjedag i Stadsparken.
Ansvarig: Nina Ramsauer. Tel:073 065 59 24.

Söndag den 22 september kl.10:00
Ettaks strömmar. Vandring utmed Tidan ca. 4,5 km.
Ansvarig: Leine Gåvertsson. Tel:076 823 37 38.

Fredag den 15 november kl. 19:00
Höstmöte. Trivselkväll med föredrag och god soppa.
Bengt-Åke Öhgren berättar om nya våtmarken Kyrkemo.
Lokal: Disponentvillan, Biblioteksvägen 2.
Ansvarig. Styrelsen.


Alla välkomna!
Vid våra utflykter.
Alltid samling på Smedjegatans parkering för samåkning på utsatt tid.
Ta med fika och kläder efter väder och utflyktsmål!

Ha koll på webbsidan och vår Facebooksidan för ev. ändringar i programmet!