Inventering i Lammevad

Söndagen den 1 juli gjordes den årliga inventeringen av orkidéer. Tyvärr så har våren och den tidiga sommaren påverkat blomningen så årets resultat ser mycket annorlunda ut: Vaxnycklar 57 st. blommande, många överblommade och svåra att identifiera. Ängsnycklar 15 st. Flugblomster 87 st. Vi var bara tre som inventerade så därför kan resultatet bli därefter.

Läs mer

Årsmöte 2018

BIOLOGISK MÅNGFALD OCH VINDKRAFT  I Naturskyddsföreningen i Tidaholm, har ytterligare ett årsmöte lagts till handlingarna. Ett trettiotal medlemmar hade hittat upp till Hellidens slott. Det blev livliga diskussioner om mångfald, vindkraft, skog och natur. Till att leda årsmötes förhandlingar valdes Lennart Axelsson. Valen gick fort. Johan Elmquist avtackades efter ett år i styrelsen. Ingvor Sjögren […]

Läs mer

Årsmöte 2017

Årsmötet för 2017 hölls på Hellidens slott. Dagordningen avklarades snabbt och säkert med Lennart Axelsson som ordförande. Föreningen lyckas inte få tag på någon ordförande så posten är fortfarande vakant. Tre pesoner som avböjt omval avtackades. Se under rubriken ”Om oss” vilka som har blivit valda för 2017. Lisette Fritzon hade bjudits in för att […]

Läs mer